16 grudnia w Czerniachowsku odbyła się tradycyjna Centralna Wigilia z udziałem Polaków całego Obwodu Kalinigradzkiego, organizowana przez ON „Dom Polski”.  Spotkanie Wigilijne zaszczycili swoja obecnościa: I Radca MSZ Polski P.Piotr Strutyński, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie P.Agnieszka Marczak, Konsul ds Polonii RP w Kaliningradzie P.Jarosław…